ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ

DAYS
HOURS
MINS
SECS

ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ

DAYS
HOURS
MINS
SECS

ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ

DAYS
HOURS
MINS
SECS

ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ

DAYS
HOURS
MINS
SECS

ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ

DAYS
HOURS
MINS
SECS

ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ

DAYS
HOURS
MINS
SECS

ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ

DAYS
HOURS
MINS
SECS

ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ

DAYS
HOURS
MINS
SECS

ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ

DAYS
HOURS
MINS
SECS
ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ
DAYS
HOURS
MINS
SECS
ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ
DAYS
HOURS
MINS
SECS
ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ
DAYS
HOURS
MINS
SECS
ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ
DAYS
HOURS
MINS
SECS
ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ
DAYS
HOURS
MINS
SECS
ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ
DAYS
HOURS
MINS
SECS
ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ
DAYS
HOURS
MINS
SECS
ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ
DAYS
HOURS
MINS
SECS
ការបោះឆ្នោតនៅសល់ត្រឹមតែ
DAYS
HOURS
MINS
SECS

បទចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ

បទចម្រៀងច្រៀងរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំ

វីដេអូចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ

បទចម្រៀងចូលឆ្នាំខ្មែរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំឆ្នាំ

បទចម្រៀងចូលឆ្នាំខ្មែរក្បាច់រាំសម័យទំនើបប្រចាំឆ្នាំ

អាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ

សិល្បករប្រចាំឆ្នាំ

សិល្បការិនីប្រចាំឆ្នាំ

សិល្បករ សិល្បការិនីថ្មីប្រចាំឆ្នាំ

ពានរង្វាន់ Pleng គឺជាកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ខាងផ្នែកចម្រៀងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដើម្បីគាំទ្រនិង លើកទឹកចិត្តស្នាដៃ​និង សមិទ្ធិផលរបស់អ្នកចម្រៀង អ្នកនិពន្ធ និង អ្នកផលិតតន្រ្តីគ្រប់ប្រភេទប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា​ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Pleng។

សូមជ្រើសរើសសិល្បករ សិល្បការិនី ឬបទចម្រៀងណាដែលអ្នកពេញចិត្តគាំទ្រដើម្បីអាចក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Pleng តាមប្រភេទពាននិមួយៗ ដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា "បោះឆ្នោត" តែប៉ុណ្ណោះ។

បទចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ

BASED ON DECEMBER

LAMBO TOY

I’m Bored (ANH TUNH NAS)

Mascara (ទឹកភ្នែក)

ផ្តែផ្តាំ (feat KZ)

ភ្លៀងកុំធ្លាក់ខ្លាំងពេក

ខូចចិត្តច្រើនដង

បទចម្រៀងច្រៀងរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំ

BASED ON DECEMBER

មីឆុងមីឆា

កាលុងឃុង

MAMACITA

ប្រាប់តៗគ្នាផង ខ្ញុំនៅSingleទេ

មិនហ៊ាន (prod. & ft. Vis)

រាំលាក់ខ្លួន

វីដេអូចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ

BASED ON DECEMBER

ស្រលាញ់អ្វីដែលខ្មែរមាន

Goblin

One More

អ្នកចម្បាំង

កញ្ញា LV

វីរភាពកីឡា

បទចម្រៀងចូលឆ្នាំខ្មែរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំឆ្នាំ

BASED ON DECEMBER

ដួលកង់

អូនលែងប្តីហើយ

សុំទឹកមួយផ្តិល

មាស សុខសោភា Tour

រាំទាំងទឹកភ្នែក

បទចម្រៀងចូលឆ្នាំខ្មែរក្បាច់រាំសម័យទំនើបប្រចាំឆ្នាំ

BASED ON DECEMBER

គេឡូយ

ឆារ៉ាក្រមុំបង

Four Barang In A Tuktuk (Remix)

ម្ចាស់បងកាន់តែកាច

គ្រលាស់

រាំលាក់ខ្លួន

អាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ

BASED ON DECEMBER

PASSION

The Past

THREE BROTHERS

LOOK DAD I MADE IT

BADBOi

សិល្បករប្រចាំឆ្នាំ

BASED ON DECEMBER

ខេម

G-Devith

ស៊ូលី ផេង

ដួង វីរៈសិទ្ធ

KingChi

ម៉ម ពេជ្ជរិទ្ធ

សិល្បការិនីប្រចាំឆ្នាំ

BASED ON DECEMBER

តន់ ចន្ទសីម៉ា

មាស សុខសោភា

អ៊ុក សុវណ្ណារី

ចិត្ត កញ្ចនា

ទេព បូព្រឹក្ស

បាន មុន្នីល័ក្ខ

សិល្បករ សិល្បការិនីថ្មីប្រចាំឆ្នាំ

BASED ON DECEMBER

1NE

តី

Glomyy Vincent

Vis

RedKing

Por-Xeang

បទចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ

បទចម្រៀងច្រៀងរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំ

វីដេអូចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ

បទចម្រៀងចូលឆ្នាំខ្មែរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំឆ្នាំ

បទចម្រៀងចូលឆ្នាំខ្មែរក្បាច់រាំសម័យទំនើបប្រចាំឆ្នាំ

អាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ

សិល្បករប្រចាំឆ្នាំ

សិល្បការិនីប្រចាំឆ្នាំ

សិល្បករ សិល្បការិនីថ្មីប្រចាំឆ្នាំ

ពានរង្វាន់ Pleng គឺជាកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ខាងផ្នែកចម្រៀងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដើម្បីគាំទ្រនិង លើកទឹកចិត្តស្នាដៃ​និង សមិទ្ធិផលរបស់អ្នកចម្រៀង អ្នកនិពន្ធ និង អ្នកផលិតតន្រ្តីគ្រប់ប្រភេទប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា​ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Pleng។

សូមជ្រើសរើសសិល្បករ សិល្បការិនី ឬបទចម្រៀងណាដែលអ្នកពេញចិត្តគាំទ្រដើម្បីអាចក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Pleng តាមប្រភេទពាននិមួយៗ ដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា "បោះឆ្នោត" តែប៉ុណ្ណោះ។

LAMBO TOY
I’m Bored (ANH TUNH NAS)
Mascara (ទឹកភ្នែក)
ផ្តែផ្តាំ (feat KZ)
ភ្លៀងកុំធ្លាក់ខ្លាំងពេក
ខូចចិត្តច្រើនដង
មីឆុងមីឆា
កាលុងឃុង
MAMACITA
ប្រាប់តៗគ្នាផង ខ្ញុំនៅSingleទេ
មិនហ៊ាន (prod. & ft. Vis)
រាំលាក់ខ្លួន
ស្រលាញ់អ្វីដែលខ្មែរមាន
Goblin
One More
អ្នកចម្បាំង
កញ្ញា LV
វីរភាពកីឡា
ដួលកង់
អូនលែងប្តីហើយ
សុំទឹកមួយផ្តិល
មាស សុខសោភា Tour
រាំទាំងទឹកភ្នែក
គេឡូយ
ឆារ៉ាក្រមុំបង
Four Barang In A Tuktuk (Remix)
ម្ចាស់បងកាន់តែកាច
គ្រលាស់
រាំលាក់ខ្លួន
PASSION
The Past
THREE BROTHERS
LOOK DAD I MADE IT
BADBOi
ខេម
G-Devith
ស៊ូលី ផេង
ដួង វីរៈសិទ្ធ
KingChi
ម៉ម ពេជ្ជរិទ្ធ
តន់ ចន្ទសីម៉ា
មាស សុខសោភា
អ៊ុក សុវណ្ណារី
ចិត្ត កញ្ចនា
ទេព បូព្រឹក្ស
បាន មុន្នីល័ក្ខ
1NE
តី
Glomyy Vincent
Vis
RedKing
Por-Xeang
ចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតសរុប៖