ពានរង្វាន់ Pleng

 

ពានរង្វាន់ Pleng គឺជាកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ខាងផ្នែកចម្រៀងដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដើម្បីគាំទ្រនិង លើកទឹកចិត្តស្នាដៃ​និង សមិទ្ធិផលរបស់អ្នកចម្រៀង អ្នកនិពន្ធ និង អ្នកផលិតតន្រ្តីគ្រប់ប្រភេទប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា​ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Pleng។

 

នេះជាជំហ៊ានថ្មីមួយទៀតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងវិស័យចម្រៀងខ្មែរ។ ជាពិសេសដើម្បីជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តសិល្បករជំនាន់ក្រោយក្នុងការបន្តផលិតស្នាដៃ និពន្ធចំរៀងខ្មែរតទៅមុខ​ទៀត 

 

ពានរង្វាន់ Pleng 2022 មានដូចជា៖ 

  • ពានរង្វាន់ចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ
  • ពានរង្វាន់ចម្រៀងច្រៀងរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំ
  • ពានរង្វាន់សិល្បការនីប្រចាំឆ្នាំ
  • ពានរង្វាន់សិល្បករប្រចាំឆ្នាំ
  • ពានរង្វាន់សិល្បករ​ ឬ​​សិល្បការនីថ្មីប្រចាំឆ្នាំ
  • ពានរង្វាន់ក្រុមតន្រ្តីប្រចាំឆ្នាំ
  • ពានរង្វាន់វីដេអូចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ
  • ពានរង្វាន់បទចម្រៀងស្តាប់ច្រើនជាងគេ
  • ពានរង្វាន់សិល្បការនីស្តាប់ច្រើនជាគេ (ពានរង្វាន់សម្រាប់សិល្បការនីដែលទទួលបានការស្តាប់ច្រើនជាងគេនៅលើកម្មវិធីស្តាប់ចម្រៀងលើទូរស័ព្ទដៃ Pleng by Smart)។
  • ពានរង្វាន់សិល្បករស្តាប់ច្រើនជាងគេ​​​ (ពានរង្វាន់សម្រាប់សិល្បការនីដែលទទួលបានការស្តាប់ច្រើនជាងគេនៅលើកម្មវិធីស្តាប់ចម្រៀងលើទូរស័ព្ទដៃ Pleng by Smart)។

 

លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនីមួយសម្រាប់ 11 ពានរង្វាន់ត្រូវបានរៀបចំដោយក្រុមការងារ Pleng by Smart។​ ចង់ដឹងថាលក្ខខណ្ឌនីមួយៗមានអ្វីខ្លះសូមចុចទីនេះ [Link]

 

 

*Note: Insert Photo of Pleng Music Award Trophy